Seděla jsem v okénečku šila jsem

Datum konání: 
2 Prosinec, 2011